Kamerkoor Bachanten

De Bachanten: gemengd kamerkoor  in Stichtse Vecht

Ons Eerste Lustrumconcert op 27 maart 2019 kon mede georganiseerd worden dankzij een substantiële financiële bijdrage van het Cultuurfonds Stichtse Vecht.