Home » info

HET KOOR
Het Kamerkoor Bachanten (KvK nr. 69260966) is op 13 mei 2014 opgericht, en bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen die ervan houden om in een gemengd amateurkoor met plezier en ambitie klassieke (kamer)koorzang te beoefenen. Waarbij ‘klassiek’ niet per se moet worden opgevat als historisch oud maar als waardevast voor de toekomst. Er wordt in diverse talen gezongen, waaronder Frans, Duits en Italiaans. Ook Oud-Engelse en Russische liederen staan op het repertoire. 
Enthousiasme en inzet om het betreffende repertoire met ons koor mee te zingen zijn de primaire criteria bij de ledenwerving. Zowel jongere als oudere volwassenen zijn welkom. In deze fase wordt er vooral gezocht naar aanvulling van het aantal bassen en tenoren.
Er wordt gestreefd naar een optimale onderlinge stemverhouding die veelal gericht is op vierstemmige koorzang, met en zonder begeleiding. Qua omvang is een ledental tussen de 20 en 40 het doel met daarbij een goede balans in stemsoorten (SATB). Op dit moment bestaat het koor uit ruim 30 leden.
Sinds begin 2017 wordt tweewekelijks met pianobegeleiding gerepeteerd. Het koor is geïnteresseerd in mogelijkheden voor samenwerking met andere muziekgezelschappen (vocaal of instrumentaal). 

DE DIRIGENT
Vanaf de start van ons koor is Jan Jelle de Wit uit Amsterdam onze dirigent.
Hij studeerde wiskunde en muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
In augustus 2013 behaalde hij zijn twee bachelor-titels, beide met meer dan een 8 gemiddeld.
Jan Jelle volgde de Meerjarige Dirigenten Opleiding in Utrecht en dirigeert sindsdien verscheidene koren.
Hij leidt de repetities van Kleinkoor Gaudete en dirigeert het Docentenkoor van Het Amsterdams Lyceum.
Sinds 2014 is Jan Jelle als dirigent verbonden aan Kamerkoor De Bachanten.