HET KOOR
Het Kamerkoor Bachanten (KvK nr. 69260966) is op 13 mei 2014 opgericht, en bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen die ervan houden om in een gemengd amateurkoor met plezier en ambitie klassieke (kamer)koorzang te beoefenen. Waarbij ‘klassiek’ niet per se moet worden opgevat als historisch oud maar als waardevast voor de toekomst. Er wordt in diverse talen gezongen, waaronder Frans, Duits en Italiaans. Ook Oud-Engelse en Russische liederen staan op het repertoire. 
Enthousiasme en inzet om het betreffende repertoire met ons koor mee te zingen zijn de primaire criteria bij de ledenwerving. Zowel jongere als oudere volwassenen zijn welkom.

In deze fase wordt er vooral gezocht naar aanvulling van het aantal sopranen, maar ook bassen en tenoren zijn zeer  welkom.
Er wordt gestreefd naar een optimale onderlinge stemverhouding die veelal gericht is op vierstemmige koorzang, met en zonder begeleiding. Qua omvang is een ledental tussen de 35 en 40 het doel met daarbij een goede balans in stemsoorten (SATB). Op dit moment bestaat het koor uit ruim 35 leden.
Het koor is voortdurend geïnteresseerd in mogelijkheden voor samenwerking met andere muziekgezelschappen (vocaal of instrumentaal). 

DE DIRIGENT

Vanaf april 2019 staan de Bachanten onder leiding van Maarten van der Bijl. Maarten woont bij het koor om de hoek, in Maarsseveen. 

Hij studeerde orgel, kerkmuziek en koordirectie aan de conservatoria van Utrecht en Rotterdam en is werkzaam als cantor-organist in de Utrechtse Geertekerk en als dirigent verder bij Kamerkoor Lamusa en uiteenlopende projecten. Maarten schrijft af en toe nieuwe muziek en heeft  een bescheiden eigen lespraktijk (voor koordirigenten).