HET KOOR
Het Kamerkoor Bachanten (KvK nr. 69260966) is op 13 mei 2014 opgericht, en bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen die ervan houden om in een gemengd amateurkoor met plezier en ambitie klassieke (kamer)koorzang te beoefenen. Waarbij ‘klassiek’ niet per se moet worden opgevat als historisch oud maar als waardevast voor de toekomst.

Op het repertoire staan liederen uit de 16e t/m de 21e eeuw in het Frans, Duits, Italiaans, Engels en ook een enkel lied in het Russisch, Hongaars, Fins en Zweeds. Enthousiasme en inzet om het betreffende repertoire met ons koor mee te zingen zijn de primaire criteria bij de ledenwerving. Zowel jongere als oudere volwassenen zijn welkom. In deze fase wordt er vooral gezocht naar aanvulling van het aantal bassen en tenoren, maar ook andere stemsoorten zijn welkom.
Er wordt gestreefd naar een optimale onderlinge stemverhouding die veelal gericht is op vierstemmige
koorzang, met en zonder begeleiding. Qua omvang is een ledental tussen de 35 en 40 het doel met daarbij een goede balans in stemsoorten (SATB).
Het koor is voortdurend geïnteresseerd in mogelijkheden voor samenwerking met andere muziekgezelschappen (vocaal of instrumentaal).


DE DIRIGENT

Sinds 1 januari 2024 heeft het koor een nieuwe dirigent:  Hilbert Kamphuis*.  Zijn vrouw Frederiek ondersteunt de repetities op de piano, wat we een geweldige bonus vinden. Hilbert stelt zich voor:

Mijn muzikale leven is begonnen in de kerk. Daar kwam ik al op jonge leeftijd voor het kinderkoor en later werd ik ook dirigent van het kerkkoor. Toen werd het tijd voor een opleiding. De opleidingen heb ik vanaf 1980 gevolgd bij de stichting FNZ, het huidige Unisono.

Dat is een 3-jarige opleiding, die landelijk erkend is. Aansluitend heb ik nog de opleiding Koor met orkestbegeleiding gevolgd. Verder nog gedurende lange tijd zanglessen gevolgd bij diverse zangdocenten en daarnaast nog een opleiding koorscholing.

Ik heb al die jaren diverse koren geleid, t.w. gemengde koren, mannenkoren, vrouwenkoor, kamerkoor en ook een jongerenkoor. Die hadden allen een zeer uiteenlopend repertoire : van pop tot klassiek, zowel geestelijk als ook wereldlijk. Deze veelzijdigheid heeft mijn voorkeur. Bij een oratoriumkoor heb ik stemvorming en koorscholing gegeven ter ondersteuning van de dirigent.

Wij, mijn vrouw Frederiek en ik, kijken uit naar een prettige en fijne samenwerking met Kamerkoor De Bachanten.

* Vanaf april 2019 tot januari 2024  stonden de Bachanten onder leiding van Maarten van der Bijl.