De repetities vinden wekelijks plaats op woensdagmiddagen van 15.00 -17:00 uur in de grote zaal van Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssen.
Er wordt naar gestreefd om minimaal 1 x per jaar een uitvoering voor publiek te geven.

U kunt vrijblijvend een keertje komen kijken bij het concert of bij één van de repetities. Ook kunt u een aantal keren vrijblijvend op proef mee komen zingen. Wilt u meezingen, neem dan contact op met onze voorzitter, Bas Schoorl, voorzitter.bachanten@gmail.com  of tel: 0654 286 648. Dan zorgen wij dat er meezingpartituren voor u klaarliggen!

N.B.: In de periode half juni tot half september vinden er geen repetities plaats.


Zingen is gezond!  Lees maar..